Tagi: zabytki

UREGULOWANIA PRAWNE PROCESU REWITALIZACJI

Rewitalizacja co złożony proces, dotyczący wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego danej jednostki terytorialnej. Władze miast w Polsce poddają procesom odnowy zarówno całe miasta, jak i poszczególne obszary, dzielnice czy tez pojedyncze obiekty lub ich zespoły. W literaturze fachowej pojęcie rewitalizacji jest różnie rozumiane, jednak wśród elementów definicyjnych wspólnych różnym ujęciom znaleźć można następujące: złożoność procesu rewitalizacji,…
INWESTYCJE MIEJSKIE ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA 2015 rok

Zgodnie z projektem budżetu Miasta Głogowa na 2015 rok, przewidywana kwota przeznaczona na inwestycje wyniesie ponad 30 mln zł. Spis planowanych przedsięwzięć w podziale na kategorie znajdziecie Państwo w poniższej tabeli. Szczegółowy opis poszczególnych inwestycji znaleźć można w rozdziale VIII projektu budżetu miasta Głogowa na 2015 rok, który dostępny jest na stronie http://glogow.bip.info.pl/index.php?idmp=355&r=o   Transport,…