Rewitalizacja co złożony proces, dotyczący wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego danej jednostki terytorialnej. Władze miast w Polsce poddają procesom odnowy zarówno całe miasta, jak i poszczególne obszary, dzielnice czy tez pojedyncze obiekty lub ich zespoły. W literaturze fachowej pojęcie rewitalizacji jest różnie rozumiane, jednak wśród elementów definicyjnych wspólnych różnym ujęciom znaleźć można następujące: złożoność procesu rewitalizacji,…