W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Głogowa mieli możliwość bezpośredniego zdecydowania o tym, jakie inwestycje i zadania będą realizowane w mieście. Władze miasta zorganizowały pierwszą edycję Głogowskiego Budżetu Obywatelskiego, przedsięwzięcia który zdobywa coraz większą popularność w Polsce. W ramach tegorocznej edycji do rozdysponowania była kwota 2 mln zł brutto, przy czym maksymalna wartość jednego…