ZAWALCZMY O OBWODNICĘ DLA GŁOGOWA

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Po raz pierwszy w dokumencie tej rangi pojawiła się tak oczekiwana przez wszystkich Głogowian inwestycja – budowa obwodnicy Głogowa. Niestety inwestycja ta została umieszczona na 2. pozycji listy rezerwowej.

Do 30 stycznia br. trwają konsultacje społeczne projektu Programu. Każdy z nas może „zawalczyć” o obwodnicę dla naszego miasta. Na stronie Ministerstwa znaleźć można projekt dokumentu oraz formularz konsultacyjny, w którym możemy wskazać jak ta inwestycja jest potrzebna. Liczy się każdy głos, gdyż poparcie społeczne w przypadku wielu podobnych inwestycji miało duże znaczenie przy ich wyborze do finansowania i realizacji.

Poniżej znajdziecie Państwo link do strony, z której pobrać można projekt dokumentu oraz formularz konsultacyjny. Wypełniony formularz należy przekazać do Ministerstwa najpóźniej do 30 stycznia br. Najprościej jest wysłać formularz na adres: konsultacjepbdk@mir.gov.pl.


http://www.mir.gov.pl/Transport/Infrastruktura_drogowa/Program_Budowy_Drog_Krajowych/program20142023/Strony/Program_2014_2023.aspx

W formularzu należy wskazać, że inwestycja polegająca na budowie obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 jest ważna i bardzo potrzebna dla regionu i naszego miasta.

Warto to odpowiednio uzasadnić wskazując kilka faktów:

  • Droga ta przebiega przez ścisłe centrum 70-tysięcznego Głogowa, przez jedno z największych rond w kraju i jedyny w promieniu kilkudziesięciu kilometrów most drogowy na rzece Odrze.
  • Natężenie ruchu na odcinkach drogi krajowej nr 12 przebiegających przez powiat głogowski i miasto Głogów jest obecnie jednym z najwyższych spośród dróg w miastach województwa dolnośląskiego, zaraz po drogach dojazdowych do Wrocławia i Autostradzie A4.
  • Brak obwodnicy Głogowa skutkuje licznymi problemami środowiskowymi i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta i regionu – liczne wypadki, przekroczone akustyczne standardy środowiska, częste blokady miasta ze względu na duże natężenie ruchu, zwłaszcza w rejonie mostu na Odrze.
  • Blokada mostu (chociażby ze względu na wypadek drogowy lub korki na drodze wyjazdowej z miasta w kierunku Leszna i Sławy) stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców miasta i powiatu oraz bezpieczeństwa mienia – uniemożliwiony jest w takich przypadkach dojazd karetki pogotowia czy też straży pożarnej.
  • W przyszłości „głogowski” odcinek drogi krajowej nr 12 stanowić będzie łącznik pomiędzy drogami ekspresowymi S3 i S5.