W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Po raz pierwszy w dokumencie tej rangi pojawiła się tak oczekiwana przez wszystkich Głogowian inwestycja – budowa obwodnicy Głogowa. Niestety inwestycja ta została umieszczona na 2. pozycji listy rezerwowej. Do 30 stycznia br. trwają konsultacje społeczne projektu Programu. Każdy…