PROJEKT BUDŻETU GŁOGOWA NA 2015 rok

Kilka dni temu opublikowano projekt budżetu miasta Głogowa na 2015 rok, który dostępny jest pod adresem:
http://glogow.bip.info.pl/index.php?idmp=355&r=o

Planowane w 2015 roku dochody wynoszą 239 316 734 zł (projekt budżetu na 2014 r. – 245 183 182 zł), wydatki – 238 656 339 zł (2014 r. – 265 498 011 zł), w tym wydatki majątkowe – 30 109 039 zł (2014 r. – 62 124 396 zł).

Warto w tym miejscu wskazać na pewne różnice w wysokości budżetu na 2015 r. w porównaniu do projektu budżetu na 2014 r.:

  • mniejsza kwota dotacji i środków otrzymanych na inwestycje – ponad 9 mln zł (2014 r. – ponad 12 mln zł),
  • mniejsza kwota dochodu ze sprzedaży majątku – 5,5 mln zł (2014 r. – ponad 9,5 mln zł),
  • wyższa kwota wydatków bieżących (związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, wynagrodzeniami itd.) – ponad 208,5 mln zł (2014 r. – ponad 203 mln zł),
  • planowana nadwyżka budżetowa o wysokości ponad 660 tys. zł w 2015 r., przy deficycie budżetowym w 2014 r. o wysokości ponad 20 mln zł.

Wyraźnie widać, że budżet Głogowa na przyszły rok jest o kilka milionów złotych mniejszy, a kwota przeznaczona na inwestycje zmalała o ponad połowę. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w bieżącym roku realizowane były dwie duże inwestycje miejskie – rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na osiedlach we wschodniej części miasta oraz rewitalizacja Żarkowa. Ich zakończenie planowane jest jeszcze w bieżącym roku.

Wśród zaplanowanych wydatków majątkowych na 2015 rok, największa część przeznaczona będzie na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27 638 007 zł.

Ostateczny kształt budżetu Głogowa na 2015 rok poznamy dopiero w momencie jego uchwalenia przez radnych oraz uzyskania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.