GŁOGOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Głogowa mieli możliwość bezpośredniego zdecydowania o tym, jakie inwestycje i zadania będą realizowane w mieście. Władze miasta zorganizowały pierwszą edycję Głogowskiego Budżetu Obywatelskiego, przedsięwzięcia który zdobywa coraz większą popularność w Polsce.

W ramach tegorocznej edycji do rozdysponowania była kwota 2 mln zł brutto, przy czym maksymalna wartość jednego projektu inwestycyjnego wynosiła 200 tys. zł, a zadania nieinwestycyjnego 10 tys. zł.

Każdy mieszkaniec Głogowa mógł zagłosować na dwa zgłoszone i zakwalifikowane do ostatecznej tury zadania – jedno w danym okręgu konsultacyjnym i jedno zadanie o charakterze ogólnomiejskim.Do Głogowskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 zgłoszono 59 projektów, z czego weryfikację formalną przeszło 38 projektów.

W dniach 6-27 października odbyło się głosowanie, w którym oddano 7251 ważnych głosów. Spośród zgłoszonych projektów, 17 z nich zostanie zrealizowanych.

Szczegółowe informacje na temat Głogowskiego Budżetu Obywatelskiego, wszystkich zgłoszonych i zwycięskich projektów znaleźć można na stronie
http://www.glogow.pl/obywatel