ZAWALCZMY O OBWODNICĘ DLA GŁOGOWA

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Po raz pierwszy w dokumencie tej rangi pojawiła się tak oczekiwana przez wszystkich Głogowian inwestycja – budowa obwodnicy Głogowa. Niestety inwestycja ta została umieszczona na 2. pozycji listy rezerwowej. Do 30 stycznia br. trwają konsultacje społeczne projektu Programu. Każdy…UREGULOWANIA PRAWNE PROCESU REWITALIZACJI

Rewitalizacja co złożony proces, dotyczący wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego danej jednostki terytorialnej. Władze miast w Polsce poddają procesom odnowy zarówno całe miasta, jak i poszczególne obszary, dzielnice czy tez pojedyncze obiekty lub ich zespoły. W literaturze fachowej pojęcie rewitalizacji jest różnie rozumiane, jednak wśród elementów definicyjnych wspólnych różnym ujęciom znaleźć można następujące: złożoność procesu rewitalizacji,…
INWESTYCJE MIEJSKIE ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA 2015 rok

Zgodnie z projektem budżetu Miasta Głogowa na 2015 rok, przewidywana kwota przeznaczona na inwestycje wyniesie ponad 30 mln zł. Spis planowanych przedsięwzięć w podziale na kategorie znajdziecie Państwo w poniższej tabeli. Szczegółowy opis poszczególnych inwestycji znaleźć można w rozdziale VIII projektu budżetu miasta Głogowa na 2015 rok, który dostępny jest na stronie http://glogow.bip.info.pl/index.php?idmp=355&r=o   Transport,…
PROJEKT BUDŻETU GŁOGOWA NA 2015 rok

Kilka dni temu opublikowano projekt budżetu miasta Głogowa na 2015 rok, który dostępny jest pod adresem: http://glogow.bip.info.pl/index.php?idmp=355&r=o Planowane w 2015 roku dochody wynoszą 239 316 734 zł (projekt budżetu na 2014 r. – 245 183 182 zł), wydatki – 238 656 339 zł (2014 r. – 265 498 011 zł), w tym wydatki majątkowe – 30 109 039 zł (2014 r. – 62 124 396 zł). Warto…
PLANY ROZWOJU GŁOGOWA W DEKLARACJACH NOWEGO PREZYDENTA

Emocje wyborcze powoli opadają. Zbliża się czas podejmowania ważnych dla przyszłości miasta decyzji przez nowego prezydenta Głogowa. Kto zostanie jego zastępcami? Kto będzie doradzał panu Rafaelowi Rokaszewiczowi w kluczowych dla rozwoju miasta dziedzinach? Czy zmienią się naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego? Tego dowiemy się zapewne za kilka dni, ale już teraz wiemy dokładnie, z jakimi planami…
GŁOGÓW MA NOWEGO PREZYDENTA

Po podliczeniu głosów ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych w Głogowie wynika, że głogowianie chcieli zmiany na stanowisku prezydenta miasta. Zwycięzcą drugiej tury wyborów w naszym mieście został pan Rafael Rokaszewicz, dotychczasowy Starosta Glogowski, który uzyskał 53,42 % poparcia (12442 głosy). Dotychczasowy prezydent Głogowa, pan Jan Zubowski otrzymał poparcie na poziomie 46,58% (10848 głosów). Zmiana na…
GŁOGOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Głogowa mieli możliwość bezpośredniego zdecydowania o tym, jakie inwestycje i zadania będą realizowane w mieście. Władze miasta zorganizowały pierwszą edycję Głogowskiego Budżetu Obywatelskiego, przedsięwzięcia który zdobywa coraz większą popularność w Polsce. W ramach tegorocznej edycji do rozdysponowania była kwota 2 mln zł brutto, przy czym maksymalna wartość jednego…
ZACZYNAMY!

Witajcie na blogu poświęconym Głogowowi, a w szczególności zagadnieniom z wiązanym z rozwojem miasta, planowanymi inwestycjami i perspektywami na przyszłość. Mam nadzieję, że blog ten będzie miejscem dyskusji na temat wizji rozwoju Głogowa. Zachęcam do poruszania różnorodnych tematów w tym zakresie, przedstawiania propozycji i pomysłów na nasze miasto. Być może, na co liczę, GłogowskiBlog stanie…